Spordisaali RAMMUNURK

Alates 2023 aastast on kõigil jõusaali huvilistel võimalik treenida külakeskuse spordisaali Rammunurgas, kus on üles seatud vabaraskuste ala ning velo- ning crosstrainer trenažöörid.

Kodulähedane Rammunurk on sobiv koht nii treenimiseks kui ka omavaheliseks kogukondlikuks suhtlemiseks.

„RAMMUNURGA“ LAHTIOLEKUAJAD


AVATUD kõikidel päevadel, ainult T ja P on 18-19 hõivatud kõhutantsu ja ringtreeningu poolt. Ülejäänud aegadel on olemas ligipääs kõigile.


Tasumine sularahas (3€ ühekorra pilet treeningajaga maksimaalselt 1,5 tundi)

SPORDISAALI KASUTAMISE REEGLID
1. Spordisaali kasutamise üldnõuded
1.1. Spordisaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke riideid ja vahetusjalatseid.
NB! keelatud on palja kehaga ja ilma jalatsiteta treenimine ja saalis viibimine.
1.2. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine spordisaali keelatud;
1.3. Spordisaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid
1.4. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes;
1.6. Spordisaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
1.7. Alla 16-aastaseid lapsi ilma juhendaja (treener, õpetaja, lapsevanem) järelvalveta spordisaali iseseisvalt ei lubata.
1.8. Spordisaalis on keelatud olla joobeseisundis ja tarbida alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid

2. Spordisaali inventari kasutamine
2.1. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.2. Kasutaja on kohustatud jagama (eelnevalt viisakas vormis kokku leppima) trenažööre teiste kasutajatega
2.3. Kasutaja on kohustatud mitte ülehindama oma võimeid (valima võimetekohased raskused ja kavad);
2.4. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile ega ka aknalaudadele;

2.5. Inventari kaasa võtmine spordisaalist kasutamiseks külakeskuse teistes ruumides toimub ainult
kokkuleppel juhatajaga;
2.6. Spordisaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid
desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.7. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt külakeskuse juhatajat, hüvitamine
lepitakse kokku külakeskusega;
2.8. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.8.1. eemaldatakse süüdlane külakeskusest;
2.8.2. süüdlast külakeskusesse enam ei lubata;
2.8.3. kasutaja pääse kaotab koheselt kehtivuse;
2.8.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku külakeskuseg


TÄHELEPANU!
– Külastaja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
– Headest käitumistavadest mittekinnipidamisel vastutab õnnetuse tagajärgede eest õnnetuse põhjustaja.
– Külakeskuse personalil on õigus teha märkusi ning kasutajaid korrale kutsuda.
– Külakeskus ei vastuta riietusruumidesse ega fuajeesse jäetud väärtasjade eest.
– Unustatud ja leitud esemeid hoitakse 14 päeva.
– Sinu hooliv suhtumine aitab hoida puhtust ja korda. Suhtu teistesse sõbralikult, vajadusel paku oma abi.

Kohtume külakeskuses!