Huvitegevus

Hea sõber!

Külakeskuses saab nii sportida, tantsida, laulda, tegeleda nii käsitöö kui ka ajutreeninguga.

Pakume huvitegevuse võimalusi beebidest eakateni!

Olete kõik lahkelt oodatud!

Lisainfo: